Şair və Yazıçılar

Azərbaycan klassiklərinin və müasir ədəbiyat xadimlərinin siyahısı.
1. Qətran Təbrizi (1012-1081) – şair, dilçi alim
2. Məhsəti Gəncəvi (1096-1160) – ilk tanınmış şairə
3. Əfzələddin Xəqani (1126-1199) – şair-filosof, nasir
4. Nizami Gəncəvi (1141-1209) – şair-filosof
5. Qazi Bürhanəddin (1345-1398) – şair, dövlət xadimi
6. İmadəddin Nəsimi (1369-1417) – şair, mütəfəkkir
7. Aşıq Qurbani (XV əsrin sonu-XVI əsrin əvvəli) – şair-aşıq
8. Şah İsmayıl Xətai (1487-1524) – şair, dövlət xadimi
9. Məhəmməd Füzuli (1494-1556) – şair-filosof
10. Aşıq Abbas Tufarqanlı (XVI əsrin sonu – XVII əsrin əvvəli) – şair-aşıq
11. Molla Vəli Vidadi (1709-1809) – şair
12. Molla Pənah Vaqif (1717-1797) – şair, dövlət xadimi
13. Hacı Zeynalabdin Şirvani (1780-1838) – şair-filosof, səyyah
14. Qasım bəy Zakir (1784-1857) –satirik şair
15. Mirzə Şəfi Vazeh (1794-1852) – şair, maarifçi
16. Mirzə Fətəli Axundzadə (1812-1878) – yazıçı, dramaturq
17. Aşıq Alı (1801-1911) – şair-aşıq
18. Aşıq Ələsgər (1821-1926) – şair-aşıq
19. Xurşidbanu Natəvan (1832-1897) – şairə, maarifçi
20. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) – şair, maarifçi
21. Həsənbəy Zərdabi (1837-1907) – alim, naşir, mədəniyyət xadimi
22. Nəcəf bəy Vəzirov (1854-1926) – yazıçı-dramaturq
23. Mirzə Ələkbər Sabir (1862-1911) – satirik şair, maarifçi
24. Əli bəy Hüseynzadə (1864-1940) – şair, tərcüməçi, jurnalist
25. Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) – yazıçı, dramaturq, jurnalist
26. Əhməd bəy Ağayev (1869-1939) – yazıçı, ictimai xadim, jurnalist, pedaqoq
27. Nəriman Nərimanov (1870-1925) – ictimai-siyasi xadim, yazıçı, publisist, dövlət və
hökumət başçısı
28. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (1870-1933) – yazıçı, dramaturq
29. Məmməd Səid Ordubadi (1872-1950) – Əməkdar incəsənət xadimi, nasir, şair,
dramaturq, publisist, tərcüməçi, jurnalist
30. Hüseyn Cavid (1882-1941) – şair, yazıçı, dramaturq
31. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (1884-1955) – dövlət xadimi, yazıçı, publisist
32. Yusif Vəzir Çəmənzəminli (1887-1943) – yazıçı, dövlət xadimi
33. Əhməd Cavad (1892-1937) – şair, tərcüməçi
34. Əliağa Vahid (1895-1965) – Əməkdar incəsənət xadimi, şair, qəzəlxan
35. Cəfər Cabbarlı (1899-1934) – Əməkdar incəsənət xadimi, şair, dramaturq
36. Süleyman Rəhimov (1900-1983) – Xalq yazıçısı
37. Əli Vəliyev (1901-1983) – Xalq yazıçısı
38. Əbülhəsən Ələkbərzadə (1904-1986) – Xalq yazıçısı
39. Osman Sarıvəlli (1905-1990) – Xalq şairi
40. Səməd Vurğun (1906-1956) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi
41. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar (1906-1988) – şair
42. Süleyman Rüstəm (1906-1989) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq
43. Məmməd Rahim (1907-1977) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq,
tərcüməçi
44. Mir Cəlal Paşayev – (1908-1978) – yazıçı, ədəbiyyatşünas
45. Mikayıl Müşfiq (1908-1938) – şair, tərcüməçi, pedaqoq
46. Mehdi Hüseyn (1909-1965) – Xalq yazıçısı, damaturq, tənqidçi
47. Rəsul Rza (1910-1981) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq,
tərcüməçi
48. Mirzə İbrahimov (1911-1993) – Xalq yazıçısı, dramaturq, publisist
49. Mirvarid Dilbazi (1912-2001) – Xalq şairi, tərcüməçi
50. Nigar Rəfibəyli (1913-1981) – Xalq şairi, tərcüməçi
51. Ənvər Məmmədxanlı (1913-1990) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi,
kinodramaturq, tərcüməçi
52. İlyas Əfəndiyev (1914-1996) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq
53. Qılman İlkin (1914-2009) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi
54. İmran Qasımov (1918-1981) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq,
kinossenarist
55. Bayram Bayramov (1918-1994) – Xalq yazıçısı
56. İsmayıl Şıxlı (1919-1995) – Xalq yazıçısı, publisist
57. Hüseyn İbrahimov (1919-2008) – Xalq yazıçısı
58. Əzizə Cəfərzadə (1921-2003) – Xalq yazıçısı, ədəbiyyatşünas
59. Balaş Azəroğlu (1921-2011) – Xalq şairi, ədəbiyyatşünas
60. Hüseyn Abbaszadə (1922-2007) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi
61. Gülhüseyn Hüseynoğlu (1923-2013) – Xalq yazıçısı, ədəbiyyatşünas
62. Hüseyn Arif (1924-1992) – Xalq şairi
63. Nəbi Xəzri (1924-2007) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq,
tərcüməçi
64. Bəxtiyar Vahabzadə (1925-2009) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi,
dramaturq, dövlət xadimi
65. Hökumə Billuri (1926-2000) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi
66. Qabil (1926-2007) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi
67. Söhrab Tahir (1926-2016) – Xalq şairi, nasir, publisist
68. İsa Muğanna (1928-2014) – Xalq yazıçısı, ssenarist, kinoredaktor
69. Sabir Əhmədli (1930-2009) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, publisist
70. Nəriman Həsənzadə (1931) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq
71. Xəlil Rza Ulutürk (1932-1994) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, tərcüməçi
72. Cabir Novruz (1933-2002) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi
73. Məmməd Araz (1933-2004) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, tərcüməçi,
publisist
74. Yusif Səmədoğlu (1935-1998) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi
75. Fikrət Qoca (1935) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi
76. Maqsud İbrahimbəyov (1935-2016) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi,
kinodramaturq, rejissor
77. Anar (1938) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq, kinodramaturq,
dövlət xadimi
78. Vaqif Səmədoğlu (1939-2015) – Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq,
publisist, dövlət xadimi
79. Elçin (1943) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq, dövlət xadimi
80. Mövlud Süleymanlı (1943) – Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq
81. Sabir Rüstəmxanlı (1946) – Xalq şairi, nasir, tərcüməçi, publisist, dövlət xadimi
82. Zəlimxan Yaqub (1950-2016) – Xalq şairi, dövlət xadimi
83. Çingiz Abdullayev (1959) – Xalq yazıçısı, publisist
84. Nizami Cəfərov (1959) – tənqidçi, ədəbiyyatşünas, dövlət xadimi, Əməkdar elm
xadimi
85. Aqil Abbas (1953) – yazıçı, publisist, dövlət xadimi, Əməkdar jurnalist
86. Akif Əli (1952) – yazıçı, filoloq alim, dövlət xadimi
87. Rəşad Məcid (1964) – şair, yazıçı, publisist
88. Vaqif Bəhmənli (1955) – şair, tərcüməçi, Əməkdar mədəniyyət işçisi
89. Kamran Nəzirli (1958) – yazıçı, tərcüməçi
90. Mustafa Çəmənli (1947) – yazıçı, publisist
91. Yunus Oğuz (1960) – yazıçı, publisist
92. Ramiz Duyğun (1938) – şair, publisist
93. Məhərrəm Qasımlı (1958) – şair, ədəbiyyatşünas, folklorşünas,
94. Vidadi Babanlı (1927) – nasir, şair, tərcüməçi, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident
təqaüdçüsü
95. Əhməd Qəşəmoğlu (1950) – şair, publisist
96. Nüsrət Kəsəmənli (1946-2003) – şair, publisist
97. Eldar Baxış (1947) – şair, yazıçı, tərcüməçi
98. Baba Vəziroğlu (1954) – nasir, şair, tərcüməçi, kinodramaturq
99. Vahid Əziz (1945) – şair, tərcüməçi
100. Afaq Məsud (1957) – yazıçı, dramaturq
101. Sona Vəliyeva (1962) – yazıçı
102. Əli Kərim (1931-1969) – şair, tərcüməçi
103. Yusif Nəğməkar (1955) – şair, yazıçı
104. Tehran Əlişanoğlu (1960) – ədəbiyyatşünas, tənqidçi, publisist
105. Ramiz Rövşən (1946) – şair, yazıçı, esseist, kinossenarist
106. Zahid Xəlil (1942) – şair, yazıçı
107. İlyas Tapdıq (1934) – şair
108. Hidayət Orucov (1944) – yazıçı, şair, dramaturq
109. Çingiz Əlioğlu (1944) – şair, tərcüməçi, Əməkdar mədəniyyət işçisi
110. Əjdər Ol (1958) – şair, publisist, tərcüməçi, Əməkdar incəsənət xadimi
111. Əhməd Cəmil (1913-1977) – yazıçı
112. Abbas Abdulla (1940) – şair, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, Əməkdar mədəniyyət
işçisi
113. Adil Cəmil (1954) – şair, tərcüməçi, ədəbi tənqidçi
114. Ağacəfər Həsənli (1954) – şair, publisist
115. Ağamusa Axundov (1932-2015) -yazıçı, ədəbiyyatşünas, türkoloq alim
116. Akif Əhmədgil (1964) – şair, tərcüməçi
117. Arif Əmrahoğlu (1954-2014) – ədəbiyyatşünas, tənqidçi, tərcüməçi
118. Asif Rüstəmli (1954) – yazıçı, ədəbiyyatşünas
119. Aslan Qəhrəmanlı (1939-2014) – yazıçı, dramaturq
120. Ayaz Vəfalı (1937) – şair, tənqidçi, ədəbiyyatşünas
121. Aygün Həsənoğlu (1967) – yazıçı, dramaturq
122. Əli Əmirli (1948) – yazıçı, ssenarist, dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi
123. Azər Abdulla (1940) – şair, nasir, publisist
124. Azər Mustafazadə (1939) – tərcüməçi
125. Azər Turan (1963) – tənqidçi, publisist, Əməkdar mədəniyyət işçisi
126. Babulla (Babulla Qulu oğlu Səlimov) (1945) – şair, ictimai xadim
127. Balayar Sadiq (1941) – şair
128. Barat Vüsal (1951) – şair, publisist, ictimai xadim, Əməkdar incəsənət xadimi
129. Buludxan Xəlilov (1966) – publisist, dilşünas
130. Cavad Zeynal (1944) – şair, yazıçı
131. Cavanşir Yusifli (1958) – tənqidçi, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas
132. Dilsuz (Dilsuz Murtuza oğlu Mustafayev) (1945) – şair, tərcüməçi
133. Eldar İsmayıl (1942) – şair, publisist
134. Elxan Elatlı (1962) – yazıçı, şair
135. Elxan Zal Qaraxanoğlu – şair
136. Elmira Axundova (1953) – nasir, publisist, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas
137. Elnarə Akimova (1978) – tənqidçi, ədəbiyyatşünas
138. Elşad Ərşadoğlu (1986) – şair
139. Etimad Başkeçid (1966) – şair, yazıçı, tərcüməçi
140. Əbülfət Mədətoğlu (1959) – şair
141. Ədalət Əsgəroğlu (1957-2013) – şair
142. Əfqan Əsgərov (1929) – yazıçı
143. Əlabbas Bağırov (1957) – yazıçı
144. Kamal Abdulla (1950) – yazıçı, dramaturq
145. Ənvər Seyidov (1949) – yazıçı, dramaturq
146. Fazil Rəhmanzadə (1942) – yazıçı, jurnalist, Əməkdar mədəniyyət işçisi
147. Məmməd İsmayılov (1939) – şair
148. Aqşin Babayev (1936) – dramaturq, Əməkdar jurnalist
149. Firuz Mustafa (1952) – dramaturq
150. Rafael Hüseynov (1955) – yazıçı, publisist, Əməkdar incəsənət xadimi
151. Məmməd Orucov (1907-1961) – yazıçı
152. Musa Yaqub (1937) – şair
153. Marat Haqverdiyev (1938) – yazıçı, ssenarist, dramaturq
154. Miryusif Mirnəsiroğlu (1938-2012) – şair, yazıçı, dramaturq
155. Yaşar Əliyev (1963) – yazıçı, tərcüməçi
156. Simax Şeyda (1935) – şair, dramaturq, Fəxri mədəniyyət işçisi
157. Nuranə Nur (1980) – şair
158. Firuzə Məmmədli (1940) – şair, tərcüməçi
159. Həsənağa Quliyev – yazıçı, ədəbiyyatşünas
160. Fikrət Sadıq (1930-2016) – şair, Əməkdar mədəniyyət işçisi, Prezident
təqaüdçüsü
161. Qəşəm Nəcəfzadə (1959) – şair, publisist
162. Vəli Xramçaylı (1955) – şair, jurnalist
163. Zərəngiz Dəmirçi (1962) – şair
164. Zakir Fəxri (1948) – şair, tərcüməçi
165. Taleh Həmid (1952-2016) – şair, publisist-jurnalist
166. İmamverdi Əbilov (1927-2016) – yazıçı, publisist
167. Tahir Kazımov (1942) – yazıçı
168. Hamlet Qoca (1942) – yazıçı, tərcüməçi
169. Ənvər Əhməd (1943) – şair, yazıçı, tərcüməçi
170. Əzizli Əlirza (1953) – şair, yazıçı
171. Sabir Mustafa (1939) – şair, tərcüməçi
172. Zəminə Xınalı (1964) – şair
173. Zahid Xəlil (1942) – yazıçı, şair, tərcüməçi
174. Vaqif İsaqoğlu (1959) – şair
175. Timuçin Əfəndiyev (1945) – tənqidçi, ədəbiyyatşünas, Əməkdar incəsənət xadimi
176. Təyyar Nəsirli (1960) – şair
177. Təranə Turan (1970) – şair, tənqidçi, ədəbiyyatşünas
178. Tahirə Sultan (1962) – şair, publisist
179. Şərafət Dağıstanlı (1939) – şair
180. Səlim Babullaoğlu (1972) – şair, tərcüməçi, esseist
181. Orxan Fikrətoğlu (1966) – yazıçı, ssenarist, rejissor, jurnalist
182. Oqtay Rza (1934) – şair
183. Solmaz Amanova (1956) – yazıçı