21.08.2017

Gəncə şəhər Dövlət Rəsm Qalereyası

Gəncə şəhər Dövlət Rəsm Qalereyası Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin əmri ilə 15.04.1980-ci ildə yaradılmışdır. Gəncə Dövlət Rəsm Qalereyasının açılışında Ulu Öndər Heydər Əliyev iştirak etmişdir. Gəncə Dövlət Rəsm Qalereyası bu günə kimi bir çox respublika miqyaslı sərgilərdə iştirak etmişdir. Gəncə Dövlət Rəsm Qalereyası 2014-cü ildən Məhsəti Gəncəvi Mərkəzində öz fəaliyyətini davam etdirir.